Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Tροποποιήσεις στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμώ

Tροποποιήσεις στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

plistiriasmoi.jpg

Από διαμαρτυρία κατά των πλειστηριασμώνΑπό διαμαρτυρία κατά των πλειστηριασμών | MOTION TEAM / ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ
Με νέα απόφασή του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής επέφερε τροποποιήσεις και προσθήκες στον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν, ενώ παράλληλα, καθόρισε το ύψος του τέλους χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που ανέρχεται από 100 και 350 ευρώ ανά πλειστηριασμό.
Αναλυτικότερα, ο κ. Κοντονής στις 30 Μαΐου 2017  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύει την υπ΄ αριθμ. 41756οικ./2017 απόφασή του για την «διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».
Με νεώτερη απόφασή του, την υπ΄ αριθμ. 46904 οικ./2017, η οποία δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου 2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποίησε το άρθρο 8 της   προγενέστερης απόφασής του.
Ακόμη, με την δεύτερη αυτή υπουργική απόφαση καθορίστηκε το τέλος χρήσης. Ειδικότερα, η εν λόγω υπουργική απόφαση ως προς το τέλος χρήσης αναφέρει:
«Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:
α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Εξ αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ως αιτία όλων των παραπάνω ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης»

Μανταλένα Παπαδοπούλου: Αντίθετοι οι ΑΝΕΛ στην αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια

«Είμαστε συνεπείς σε αυτό το θέμα» Μανταλένα Παπαδοπούλου: Αντίθετοι οι ΑΝΕΛ στην αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια Newsroom  ...